Legal notice

Verantwoordelijke partij:
TRINITY Haircare AG
Rorschacherstrasse 150-150
9000 St. Gallen
Zwiterland

Bevoegd algemeen directeur TRINITY Haircare AG:
Robin Schenke

Nederland handelt onder de naam
TRINITY Haircare Benelux
De Groote Heeze 27
6598 AV Heijen

Telefoonnummer:0485-521333
E-mailadres: info@trinity-haircare.nl
Handelsregister:
BTW nummer:  NL822064182B01

Disclaimer:

Deze website bevat links (verwijzingen) naar andere websites. Trinity haircare AG heeft geen enkele invloed op de vormgeving of de inhoud daarvan en kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld. Meer in het bijzonder kan Trinity haircare AG niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige inhoud, of deze nu illegaal, contra bonos mores of zelfs alleen maar leeftijdsongeschikt is.

Betrouwbaarheid (Bescherming van gegevens -> zie ‘Privacy policy’):

Trinity haircare AG neemt alle redelijke maatregelen om de betrouwbaarheid van de gepresenteerde informatie te waarborgen. Zij staat echter op geen enkele wijze in voor de juistheid, betrouwbaarheid of volledigheid van de op de website gepresenteerde informatie. Trinity haircare AG behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen op deze website.

Copyright:

© 2022 Trinity haircare AG Zwitserland – Alle rechten voorbehouden.

De exploitant van de websites neemt alle nodige maatregelen om de auteursrechten van anderen niet te schenden en uitsluitend gebruik te maken van door hem ontwikkelde werken of werken die vrij zijn van auteursrechten. De door de exploitant op deze websites ontwikkelde inhoud en werken zijn onderworpen aan het Zwitserse auteursrecht. Bijdragen van derden worden als zodanig gekenmerkt. Voor het kopiëren, bewerken, verspreiden of op andere wijze beschikbaar stellen van deze werken buiten de grenzen van het auteursrecht is een schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of ontwikkelaar vereist.